Дараагийн шалгалтын бүртгэл, шалгалтын дүн (Aмжилтын хүснэгт)-г тараах тухай зааварчилгаа

◆ 143 дэх удаагийн олон нийтэд нээлттэй J.TEST шалгалтын зааварчилгаа ба бүртгэлийн тухай

Шалгалтын эрх:
Шалгалтын өдөр:
Шалгалтын түвшин:
Бүртгэх хугацаа:
Бүртгэх цаг:Шалгалтын төлбөр:
Шалгалт өгөх байр:

 

Япон хэлийг эх хэлээ болгоогүй хүн л бол ямар ч хүн өгөх эрхтэй.
2019 он 03 сар 10 өдөр (Ням)
A-D, E-F  → Шалгалтын агуулга ба үнэлгээ хэсгээс нягтална уу.
2019 он 01 сар 23~29 өдөр 〔Бямба ,Нямд амарна.〕
11:00 ~ 17:00 〔Үдийн амралт 12:30 ~ 13:00〕

Бүх түвшин 40,000 төгрөг
Мэдээлэл Технологийн Үндэсний Парк 1 давхар 113 тоот
→ Бүртгэл хүлээн авах байр нь доорх тайлбар зургийг харна уу.

Монголд амьдарч буй гадаадын иргэн шалгалт өгөх тухайд:
Монголд хэрэгжиж буй J.TEST-д Япон хэлийг эх хэлээ болгоогүй гадаадын иргэн бол
шалгалт өгөх эрхтэй байна.

Шалгалт өгөгч бүртгүүлэх хүсэлт гаргах үед:
Биеэр ирж бүртгүүлэх боломжгүй бэртсэн тохиолдолд
Монгол дахь J.TEST албатай холбогдоно уу. → Оффис

Шалгалтын байр: A-D / E-F
Шалгалтын байрны тухай зарлалыг
2018 оны … сарын … өдөр зарлана.

→  “Шалгалтын байр”-ны доорх тайлбар зургийг харна уу.
※ Шалгалтын байрны зургийг оруулсан тул бүх шалгалтын байрыг харж болно.

【 Бүртгэл явагдах байр Тайлбар зураг 】 【 Шалгалт явагдах байр Тайлбар зураг】
Монгол дахь J.TEST алба
IT-Парк 1 давхар 113 тоот
Шалгалтын байр өөрчлөгдөх тул шалгана уу.
142 дэх удаагийн J.TEST шалгалтын байр
Шалгалтын байрны тухай зарлалыг
2018 оны … сарын … өдөр зарлана.
  ※ 2018年…月…日に発表します。

◆ Шалгалтын дүн (Амжилтын онооны хүснэгт)-г тараах тухай

● 140 дэх удаагийн шалгалт (2018 оны 09 сард хэрэгжсэн) болон өнөөг хүртэлх шалгалтын дүнг тарааж байна.
Шалгалт өгсөн бол та эртхэн ирж авна уу.
※ Шалгалтын хариуг авахаар ирэхдээ шалгалтын Б хуудас болон иргэний үнэмлэхтэй ирж авна уу. Мартаж болохгүй.
※ Шалгалтын үед тараагдсан “Шалгалтын оноо ба дүнг тараах “ тухай гэсэн тараагдсан цаасыг харна уу.
※ “Шалгалтын дүн(Амжилтын онооны хүснэгт)”-г дүрмийн дагуу 3 жилийн хугацаанд хадгална. 3-аас дээш жил өнгөрсөн бол устгагдана. Одоогийн байдлаар 117 дахь удаагийн шалгалт (2015 оны 01 сар)-аас өмнөх хэрэгжсэн шалгалтын дүн
устгагдсан байна.

Тараагдах өдөр: Даваа-Баасан〔Бямба, Ням, Баярын өдрүүдэд амарна.〕
Тараагдах цаг: 11:00 ~ 17:00
Тараагдах байр: Монгол дахь J.TEST албаны байр / IT-Парк 1 давхар 113 тоот
Холбогдох утасны дугаар:99938007
※ Дээрх хүлээн авах ажлын цагт холбогдоно уу.

● Орон нутгаас шалгалт өгөгчдийн шалгалтын дүн (Амжилтын онооны хүснэгт)- г тараах тухай
Орон нутгаас шалгалт ирж шалгалт өгсөн шалгалт өгөгч нь шалгалтын дүнгээ ирж авах боломжгүй үед, шалгалтын дүнг шуудангаар илгээж болно. Шалгалт өгөгч нь бүртгүүлэхдээ шуудангаар илгээх хүсэлтээ өгч төлбөрөө төлнө.