ШАЛГАЛТ АВАХ БАЙР E-F ТҮВШИН

Шалгалт авах байр:  ②Монгол Улсын Боловсролын Их Сургуулийн төв номын санд

Шалгалт өгөгчийн дугаар: 13936700073-13936700182 дугаартай шалгалт өгөгчид

Тайлбар: МУБИС-ийн төв номын санд өгөх шалгалт өгөгчдийн анхааралд: Шалгалтын өглөө үүдэнд номерыг давхараар ангилж тавина.