Шалгалтын байр

Шалгалт авах байр A-D түвшин ■ A-D түвшин (Дунд, Гүнзгий түвшин) Шалгалт авах байр: ЭРДМИЙН ОРДОН (МУИС-ийн Төв байрны эсрэг талд /Хүмүүнлэгийн их сургуулийн өргөтгөл байр/) Шалгалт өгөгчийн дугаар: 14316700001-14316700070 дугаартай шалгалт өгөгчид (Шалгалтын өглөө давхраар ангилж тавих тул нягтална уу.) Шалгалт авах байр E-F түвшин ■ E-F түвшин (Анхан шат)1 Шалгалт авах байр: Монгол – … Continue reading Шалгалтын байр