Шалгалтын байр

Шалгалт авах байр A-D түвшин ■ A-D түвшин (Дунд, Гүнзгий түвшин) Шалгалт авах байр: Монгол – Япон төвийн 2 давхарт, 205 тоотод Шалгалт өгөгчийн дугаар: 14116700001-14116700036 дугаартай шалгалт өгөгчид   Шалгалт авах байр E-F түвшин ■ E-F түвшин (Анхан шат)1 Шалгалт авах байр: Монгол – Япон төвийн 1 давхарт Шалгалт өгөгчийн дугаар:  14136700001 – 14136700108 дугаартай шалгалт … Continue reading Шалгалтын байр