140 дэх удаагийн шалгалтын зөв хариулт нийтлэгдлээ. Мөн сонсгол шалгалтын дууны бичлэг сонсох боломжтой.

140 дэх удаагийн шалгалтын зөв хариулт: Анхан шат E-F түвшин энд дарна уу.

Дунд ба гүнзгий шатны A-D түвшний шалгалтын зөв хариултыг энд дарж татна уу.  Сонсгол шалгалтын дууны бичлэгийг энд дарж сонсоно уу.

Leave a Reply

Your email address will not be published.