140 дэх удаагийн шалгалтын хариу гарлаа.

Шалгалтын хариугаа харахдаа, энд дарж ороод, 11 орон бүхий шалгалтын дугаараа хийж, төрсөн он сар өдрөө шивж хайх товчийг дарна уу.

E-F түвшин 250 оноо = N5, 350 оноо = N4 тэнцэнэ.

A-D түвшин 500 оноо = N3 тэнцэнэ. илүү дэлгэрэнгүйг эндээс харна уу.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *