138 дахь удаагийн шалгалтын зөв хариулт

дүнгээ хайх

138 дахь удаагийн шалгалтын дүн тавигдлаа. 11 оронтой шалгалтын дугаар, төрсөн он сар өдрөө шивж хайна уу.

Мөн дараагийн шалгалт 2018 оны 7 сарын 8 өдөр болох 139 дэх удаагийн шалгалтын бүртгэл 2018 оны 06 сарын 11-15 өдрүүдэд бүртгэнэ.

МЭДЭЭЛЭЛ ХАЙХ ХЭСЭГ

2018 оны 7 сарын 8 өдөр болох 139 дэх удаагийн шалгалтын бүртгэл 6 сарын 11-15 өдрүүдэд бүртгэнэ.

Монгол дахь J.TEST алба
Хаяг : IT-Парк 1 давхар 113 тоот, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, Монгол улс
Утасны дугаар : +976-99938007

Шалгалтанд орох хүсэлтээ урьдчилан бүртгүүлэх

Дээрх заасан хугацаанд бүртгүүлж амжихгүй хүнийг утсаар урьдчилсан бүртгэлд бүртгэнэ. Албаны утас руу холбогдож, шалгалтын төлбөрөө доорх дансанд шилжүүлбэл шалгалтындугаар олгогдоно.
 Хөдөө орон нутагт амьдардаг хүмүүс, томилолт эсвэл биеийн нөхцөл байдлын улмаас J.TEST-ийн шалгалтын бүртгэлийн хугацаанд шалгалтын мэдүүлэг өгөх боломжгүй бол утсаар урьдчилсан шалгалтын дугаар баталгаажуулж, бүртгэлд хамрагдах боломжтой.

【Шалгалт өгөхөөр урьдчилан бүртгүүлэх дараалал】
1 Бүртгэлийн хугацаанд Монгол дахь J.TEST албаны утсанд хандан, шалгалтанд орох хүсэлтээ өгч урьдчилан бүртгүүлж болно.
【 Монгол дахь J.TEST албаны утас : 99938007】

2 Хариуцагчид, бүртгүүлэгч нь ①овог нэр, ②хүйс, ③төрсөн он, сар, өдөр, ⑤утасны дугаар, ⑥Монгол дахь J.TEST албанд өөрийн биеэр ирэх цаг хугацаагаа мэдэгдээрэй. Монгол дахь J.TEST албанд өөрийн биеэр ирж, хүсэлтээ өгөхөөр ирэх цаг хугацаа гэдэг нь: А: Монгол дахь J.TEST албанд шалгалтанд хүсэлтээ гаргаж, материалаа бүрдүүлж өгөхөөр ирэхийг хэлнэ. Доорх банкны данс руу төлбөрөө тушаана уу.
【Шилжүүлэх хаяг】
Банкны нэр: ХААН БАНК
Дансны дугаар: 5009883739
Дансны нэр: Жэй тест монголиа оффис /англиар J.TEST Mongolia Office гэж гарч ирнэ./
※ Төлбөрийн хураамжийг бүртгүүлэгч өөрөө төлнө.
※ Шалгалтын төлбөрийг урьдчилан бүртгүүлэхээс өмнө дансанд хийнэ үү. Төлбөр хийгдээгүй тохиолдолд бүртгэл хүчингүй тул анхаарна уу.

 4 Монгол дахь J.TEST алба шалгалтын төлбөр хийгдсэн эсэхийг нягталсны дараа, бүртгүүлэгчийн утас руу “Урьдчилан бүртгэлийг нягтлан”, “Шалгалтын дугаар”-ыг зурвасаар илгээнэ. Тиймээс утсаар ирсэн зурвасаа шалгана уу. Хэрэв 3 хоногийн дотор зурвас ирэхгүй бол Монгол дахь алба руу холбогдоно уу. Орон нутгаас урьдчилан бүртгүүлсэн тохиолдолд мөн шалгалт өгөх эрхээ авсан хүн сүлжээгүй газар байвал зурвас очихгүй байх тохиолдол бий.

 5 “Шалгалтын В хуудас” (Шалгалтын бүртгэлийн батлах хуудас)-ыг өгөхдөө, Бүртгэлийн анкет (А хуудас)-ыг бөглөж, шалгалт өгөгчийг нягталж, бүртгэл дуусна.
Дээрхийн дагуу албанд мэдэгдсэн ⑥Монгол дахь J.TEST албанд хүсэлтээ өгөхөөр ирэх цаг хугацаа чухал бөгөөд ялангуяа шалгалт өгөх өдрөөс7 хоногийн өмнө албанд ирж бүртгүүлнэ үү. Бүртгүүлэхээр ирэхдээ авч ирэх ёстой шаардлагатай зүйлсийг мартаж болохгүй.

Бүх шалгалтын (A-D, E-F, Бизнес ) түвшний шалгалтын агуулга болон үнэлгээний хэмжүүр

Монголд A-D түвшин болон E-F түвшин гэсэн 2 төрлийн шалгалт хэрэгжиж байна。

 J.TEST-ийн шалгалтын түвшин нь үндсэндээ (A-D, E-F гэсэн) хоёр төрөлд хуваагддаг. :Авсан онооноосоо шалтгаалан A, B, C, D, E, F гэсэн 6 шатлалаар Япон хэлний чадварыг тань үнэлнэ. Мөн Бизнесийн харилцан ярианы ур чадварыг тодорхойлох Бизнесийн шалгалт (A-D түвшний бэлтгэл В түвшнээс дээш) нийтдээ 3 төрлөөр хэрэгждэг.

 ● A-D түвшин:Дунд, Гүнзгий түвшний шалгалт өгөгч нарт хандсан шалгалт
(Япон хэлийг 300 цагаас дээш цаг үзсэн хүнд)
Е-F түвшин:Анхан шатны шалгалт өгөгч нарт хандсан шалгалт
(Япон хэлийг 150 цагаас дээш цаг үзсэн шалгалт өгөгчид хандсан)
Бизнесийн шалгалт:Бизнесийн харилцан ярианы ур чадвар ба тухайн үндсэн мэдлэгийг тогтоох шалгалт
(A-D түвшний шалгалт өгөгчид хандсан)

 ※ Одоогоор Монголд Бизнес J.TEST шалгалт хэрэгжээгүй байна.

(1) A-D түвшин:Дунд, гүнзгий түвшний шалгалт өгөгчид хандсан шалгалт

● 1000 онооноос авсан оноогоор нь A-D түвшинд ангилж тогтооно.
● 400 -с дээш оноо авсан бол сертификат олгогдоно.
● 8 хэсэг тус бүрийн аль нэгэнд нь 0 оноо авсан бол сертификат олгогдохгүй журамтай.

1 Асуултын хэсэг

Уншиж ойлгох, бичих
(шалгалтын үргэлжлэх хугацаа
80 минут)
Сонсох
(шалгалтын үргэлжлэх хугацаа
45 минут)
1 Дүрмийн асуулт
2 Уншиж ойлгох асуулт
3 Ханзны асуулт
4 Бичгийн асуулт
5 Зурагтай асуулт
6 Дан сонсгол асуулт
7 Хариулах асуулт
8 Харилцан яриа, Тайлбар асуулт

※ Уншиж ойлгох ба бичих шалгалт дууссаны дараа шууд сонсож ойлгох шалгалт эхэлнэ.Завсарлага байхгүй.

2 Үнэлгээ ба оноо

1000 оноо /Уншиж ойлгох ба бичих 500 оноо, Сонсож ойлгох 500 оноо/

Үнэлгээ Оноо Япон хэлний чадварын түвшин
Онц А
түвшин
930~1000 оноо Нийгмийн бүх салбарт чөлөөтэй харилцаж чадахуйц хэлний
өндөр мэдлэг, харилцах чадварыг батална.
/Япон хэлний дээд зэргийн орчуулга хийж чадна. /
Сайн А
түвшин
900~929 оноо Нийгмийн бүх салбарт харилцаж чадахуйц суурь мэдлэг,
харилцах чадварыг үнэлнэ.
/Ердийн Япон хэлний орчуулга хийж чадахуйц./ 〔CEFR:C2〕
Дунд А
түвшин
850~899 оноо Тогтсон тодорхой салбарт харилцаж чадах чадварыг батална.
/Суурь мэдлэгийг шаардсан орчуулга хийж чадна./
В түвшин 800~849 оноо Ердийн салбарт харилцаж чадахуйц харилцааны мэдлэгий
үнэлнэ.
/Япон улсад удаан хугацаагаар ажиллаж чадна/
Дунд
В түвшин
700~799 оноо Өдөр тутмын амьдрал, сургууль болон нийгмийн үндсэн харилцаанд орж чадна.
/Япон руу томилолтоор явж, аялаж чадна./
〔CEFR:C1〕〔JLPT:N1 түвшинтэй тэнцэнэ〕
С түвшин 600~699 оноо Дутагдалтай тал байгаа боловч ердийн харилцаанд орж чадна. /Японд аялах ба хялбар ажил хийж чадна./
〔CEFR:B2〕〔JLPT:N2 түвшинтэй тэнцэнэ〕
D түвшин 500~599 оноо Анхан, дунд шатны харилцах чадварыг эзэмшсэн байна.
/Япон хэлний энгийн хялбар яриаг ойлгож чадна./
Дунд
Dтүвшин
400~499 оноо Анхан, дунд шатны харилцах чадварыг эзэмшсэн байна.
/Япон хэлний энгийн хялбар яриа хийж чадна.
〔CEFR:B1〕〔JLPT:N3 түвшинтэй тэнцэнэ〕
Үнэлгээ
байхгүй
400 оноо
хүрэхгүй бол
※ 8 хэсэг тус бүрийн аль нэгт 0 оноо авсан бол сертификат
олгогдохгүй.

〔Тайлбар〕
CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) :Европын хэлний нэгдсэн
стандартаар тодорхойлсон хэлний ур чадварын түвшин
C2 = 900 оноо
C1 = 700 оноо
B2 = 600 оноо
B1 = 400 оноо
JLPT (日本語能力試験) : Япон хэлний түвшин тогтоох шалгалтаар тодорхойлсон хэлний урчадварын
түвшин
N1 = 700 оноо
N2 = 600 оноо
N3 = 400 оноо
*CEFR ба JLPT -ийн харьцуулсан байдал.

(2) Е-F түвшин:Анхлан суралцагсдад хандсан шалгалт

● Япон хэлийг 150-с дээш цаг судалсан анхлан сурцалцагчид хандсан шалгалт
● 500 онооноос авсан оноогоор нь E-F түвшинд ангилж тогтооно.
● 250 -с дээш оноо авсан бол сертификат олгогдоно.
● 8 хэсэг тус бүрийн аль нэгэнд нь 0 оноо авсан бол сертификат олгогдохгүй журамтай.

1 Асуултын хэсэг

Уншиж ойлгох, бичих
(шалгалтын үргэлжлэх хугацаа 70 минут)
Сонсох
(шалгалтын үргэлжлэх хугацаа
30 минут)
1 Дүрмийн асуулт
2 Уншиж ойлгох асуулт
3 Ханзны асуулт
4 Бичгийн асуулт
5 Зурагтай асуулт
6 Дан сонсгол асуулт
7 Хариулах асуулт
8 Харилцан яриа, Тайлбар асуулт

※ Уншиж ойлгох ба бичих шалгалт дууссаны дараа шууд сонсож ойлгох шалгалт эхэлнэ.Завсарлага байхгүй.

2 Үнэлгээ ба оноо

 Нийт оноо нь 500 оноо байна. /Уншиж ойлгох ба бичих 300 оноо, сонсох 200 оноо/

Үнэлгээ Оноо Япон хэлний чадварын түвшин
Е түвшин 350~400 оноо Анхан, дунд шатны мэдлэгийг бүрэн эзэмшиж дууссан байх
/ Японд аялаж чадахуйц түвшин〔JLPT:N4 түвшинтэй тэнцэнэ〕
F түвшин 250~349 оноо Анхан шатны мэдлэг эзэмшсэн түвшин
(Бүрэн дүүрэн боловсроогүй ч ганцаараа үйл хөдлөлд оролцож чадна.)〔JLPT:N5 түвшинтэй тэнцэнэ〕
Үнэлгээ
байхгүй
250 оноо хүрэхгүй ※ 8 хэсэг тус бүрийн аль нэгт 0 оноо авсан бол сертификат олгогдохгүй.

〔Тайлбар〕 JLPT:JLPT – Япон хэлний түвшин тогтоох шалгалтаар тогтоосон хэлний ур чадварын түвшин
N4 = 350 онооноос дээш
N5 = 250 онооноос дээш
CEFR ба JLPT -ийн харьцуулсан байдал.

(3) Бизнесийн шалгалт:Бизнесийн мэргэшсэн шалгалт * Монголд хэрэгждэггүй.

● Япон хэлийг ашиглан бизнес харилцааны ур чадвар болон үндсэн мэдлэгийг тогтооно.
● J.TEST Япон хэлний бодит мэдлэгийн шалгалтын 700 оноо нь Япон хэлний түвшин тогтоох шалгалтын
N1 зэрэгт тэнцэх ур чадвар ба түүнээс дээш ур чадварыг эзэмшсэн Япон хэлийг эх хэлээ болгоогүй шалгалт
өгөгчид хандсан.
● Бизнесийн мэргэшсэн шалгалт юм. Тодорхой салбар, ажил мэргэжилд баригдалгүй ерөнхий бизнесийн
Япон хэлний чадвар, мэдлэг болон эдийн засгийн мэдээний тойм зэрэг бизнесийн ерөнхий нөхцөл байдлыг
ойлгох чадварыг тогтооно.
● 7 хэсэг тус бүр 0 ээс дээш оноо авч байж тэнцэнэ.

1 Асуултын хэсэг

Уншиж ойлгох ※( )-д үнэлэх мэдлэг
1 Уншиж ойлгох асуул(Бизнесийн баримт бичиг, хүснэгт, сонин гэх мэт богино хугацаанд
агуулгыг гүнзгий ойлгох чадвартай байх)
2 Ханзны асуулт(Үйлдвэртэй холбоотой мэдээ, сонин зэргийг ойлгоход шаардлагатай
үндсэн ханзныг ойлгох чадвар)
3 Бичгийн асуулт(Богино өгүүлбэр зохиож, зөв өгүүлбэрийг бичих чадвар)
Сонсох ※( )-д үнэлэх мэдлэг
1 Зурагтай асуулт(Нөхцөл байдал, үндсэн илэрхийлэлийг ойлгох чадвар)
2 Дан сонсгол асуулт(Дууг сонсонгоо материалыг уншиж ойлгох чадвар)
3 Хариулах асуулт(Бүх төрлийн нөхцөлд шуурхай хариу үйлдэл хийж,
илэрхийлэх чадвар)
4 Харилцан яриа, Тайлбар асуулт(Харилцан яриа ба тайлбарыг сонсоод
агуулгыг зөв ойлгох чадвар)

 ※ Уншиж ойлгох ба бичих шалгалт дууссаны дараа шууд сонсож ойлгох шалгалт эхэлнэ.
Завсарлага байхгүй.

2 Үнэлгээ ба оноо

 1000 оноо /Уншиж ойлгох ба бичих 500 оноо, Сонсож ойлгох 500 оноо/

Үнэлгээ Оноо Япон хэлний чадварын түвшин
Бизнесийн
Атүвшин
900~1000 оноо Бизнесийн янз бүрийн нөхцөлд шаардагдах харилцааны ур чадвартай байх.
Бизнесийн
Дунд А түвшин
850~899 оноо Бизнесийн янз бүрийн нөхцөл байдалд шаардагдах харилцааны ур чадвар хангалттай байх.
Бизнесийн
В түвшин
800~849 оноо Бизнесийн нийтлэг нөхцөлд шаардлагатай харилцааны ур чадвартай байх.
Бизнесийн
С түвшин
600~799 оноо Хязгаарлагдмал бизнесийн орчинд харилцааны ур чадвартай байх.
Бизнесийн
D түвшин
500~599 оноо Хэдийгээр дутагдалтай талтай боловч бизнесийн харилцааны үндсэн ур чадвартай байх.。
Үнэлгээ
байхгүй
500 оноо
хүрэхгүй бол
※ 7 хэсэг тус бүрийн аль нэгэнд нь 0 оноо авсан бол сертификат олгогдохгүй журамтай. 。

(4) “Бизнес J.TEST” болон “J.TEST А-D түвшин”-ний тухай

1 J.TEST の理念から生まれた「ビジネス J.TEST」
J.TEST 実用日本語検定は、日本語能力を評価する役割にとどまらず、日本語学習の指針となるように努めてきました。
1)Хэлний тэнцвэртэй ур чадварыг эзэмшихийг хүсч байдгаас шалтгаалан, унших чадвар болон сонсох чадварын харьцааг тэнцүү байлгадаг.
2)Шалгалтаас суралцахад зориулж, шалгалтын асуултыг нийтэд ил тодорхой нийтэлдэг.

 Бизнест хандсан J.TEST(Бизнес J.TEST гэж нэрлэх) ч мөн дээрх үзлийг үндэслэн хэрэгжүүлдэг.
Дүрмийн шалгалт ба сонсох шалгалтын харьцааг 1:1болгон, шалгалтын асуултыг бүгдийг ил нийтэлдэг.

2 Бизнесийг онцлогоо болгосон ”Бизнес J.TEST”
”Бизнес J.TEST” нь уламжлалт J.TEST A-D түвшнээс өөр бөгөөд、хэвлэгдэж буй асуулт нь Бизнесийн үг хэллэг орсон, Бизнесийн дүр зураг, Бизнесийн мэргэшсэн өгүүллүүдээр баялаг байдаг.
Япон хэл сурах хөдөлгөгч хүчин зүйл олон янз байдаг. Японы уран зохиол уншихын тулд, Японы түүх, эдийн засгийг судлахын тулд эсвэл Японы анимэ нөлөөлж япон хэлийг сурах болсон хүн ч байдаг бизээ. “Бизнес Ж.Тест” гэдэг нь японы компанид ажиллаж, компанитай харьцах, төсөл боловсруулах зэрэг бизнесийн япон хэл сурч буй хүмүүст зориулсан дэвшилтэт шалгалт юм.

3 Бизнесийн төрөл бүрийн харилцаанд оролцохуйц ерөнхий бизнесийн япон хэлний чадварыг тогтоодог.
Япон хэлний мэдлэг өндөр болох тусам илүү нарийн мэргэжлийн үг хэллэгт хуваагддаг. “Бизнес Ж.Тест” нь тогтсон нэг салбар луу явцуураагүй, аль ч салбарын бизнест өргөн хүрээнд ашигладаг бизнесийн япон хэлний чадварыг тогтоодог. Энэ нь аж ахуйн үйл ажиллагаатай холбоотой эдийн засгийн мэдээ мэдээллийн ойлголтыг ч хэмждэг.

4 J.TEST A-D түвшний ялгаа
J.TEST-ийн A-D түвшин нь компани, их сургууль, өдөр тутмын амьдрал зэрэг янз бүрийн нөхцөл байдлын Япон хэлний бодит чадварыг тогтоох цогц сорил юм.
Үүнээс ялгаатай нь “Бизнес J.TEST” нь компани, бизнесийн дүр төрхөд шаардагдах Япон хэлний чадвар, мэдлэгийг тогтоодог.


5Бизнес J.TEST шалгалтаар шалгах мэдлэг ба шалгахгүй мэдлэг

Бизнесийн харилцаанд дахь ерөнхий хэлний ур чадварыг тогтооно.
· Компаний ерөнхий харилцаанд хэрэглэгдэх Япон хэлний ур чадвар, мэдлэг
· Эдийн засгийн мэдээний тоймыг ойлгож чадах Япон хэлний ур чадвар, мэдлэгийг тогтооно.

Бизнес J.TEST шалгалт доорх төрлийн асуулт гарахгүй болно.
· Тусгай онцлогтөрлийн ажил ба мэргэжил шаардсан техникийн нэр томъёоны үг хэллэг,
· Аж ахуйн нэгж, байгууллагын онцлогоос шалтгаалсан мэдлэгийг хэмжихгүй болно.
(Бизнесийн ерөнхий харилцаанд хандсан асуулт гардаг.)

Шалгалтын дүнг хайх тухай

 J.TEST Японы албаны цахим хуудсанд шалгалтын дүн тавигдсан байдаг.
Шалгаж хайхдаа “Шалгалтын он”, “Шалгалтын дугаар”, “Төрсөн он,сар,өдөр” гэсэн багана бүр өөрийн мэдээллээ оруулан “Амжилтын оноог хайх” гэсэн нүдийг дарна уу.
→ J.TEST Японы албаны “Амжилтын оноог хайх цахим хуудас

 * J.TEST Японы албаны “Амжилтын оноог хайх цахим хуудас

Зөв хариулт болон шалгалтын материал

Cонсох шалгалтын дуу өгөгдөл

137 дэх удаагийн шалгалт (2018 оны 03сард хэрэгжсэн)-ын зөв хариултыг нийтэлсэн.

■ 137 дахь удаагийн J.TEST шалгалтын зөв хариулт ба сонсгол шалгалтын дууны
 хураангуй <2018 оны 3 сард хэрэгжсэн>

 ※ Японы J.TEST албаны цахим хуудас руу шилжлээ.http://j-test.jp/8888-2

Японы Цагаачлалын албаны хүлээн авах баримт бичгийн тухай

 J.TEST шалгалтыг өгч буй Японы Япон хэлний боловсролын байгууллага /Японы Хуульзүйн яамны зөвшөөрөлтэй Япон хэлний байгууллага/ болон Их сургууль, мэргэжлийн сургууль зэрэг сургууль руу Японд суралцах хүсэлтэй хүн нь, өргөдөл гаргасан хүлээн авах сургуулиас шаардах “Онооны лавлагаа” болон Японы цагаачлалын албанаас шаардах “Японд суралцах зорилго ба Япон хэлний чадварыг тодорхойлох бичиг” болгон, таны өгсөн J.TEST шалгалтын дугаарын лавлагааг авдаг.
Японд суралцуулахаар хүлээн авах сургууль нь таны J.TEST шалгалтын дугаарыг үндэслэн, J.TEST-ийн Япон дахь албанд хандаж, Японы цагаачлалын алба ба Их дээд сургууль зэрэгт гарган үзүүлэх албан ёсны онооны тодорхойлолтын хэвлэлтийг нэхэмжилж, таны Японд суралцах эрхийг шалгах болон Японы цагаачлалын албанд оршин суух эрхийн өргөдөл бичиг болдог.
Таны J.TEST шалгалтын дугаарыг суралцах хүсэлтэй сургуульд мэдээлэх төдийд л бичиг баримт бүрдүүлэлтийг хүлээн авах сургууль хүлээн зөвшөөрнө. Дэлгэрэнгүйг, суралцах хүсэлтэй сургуулиас холбогдох учир нягталж шалгана уу.

【Анхаарах зүйлс】
● Япон хэлний боловсролын байгууллагад суралцах хүсэлтэй та E-F түвшний шалгалт /
суралцсан цаг 150-с дээш цаг/ эсвэл A-D түвшний шалгалтыг заавал өгөөрэй.

■ Сургуультай харилцаатай та бүхэнд ■
“Японы цагаачлалын алба ба Их дээд сургууль зэрэгт гарган үзүүлэх албан ёсны онооны
 тодорхойлолт бичиг”-ийн хэвлэлтийн тухайд J.TEST-ийн Япон дахь албанд хандан эндээс
 нягтална уу.

  → J.TEST-ийн Япон дахь алба ба Японы цагаачлалын албанд гаргах бичиг баримтын
  зааварчилгаа цахим хуудас

Шалгалтын асуултын давтлага

■ Жишээ асуулт /A-D түвшин, E-F түвшин/ → энд

■ Сар бүрийн дасгалын асуулт → энд

 ・Бизнес түвшин, A-D түвшин, E-F түвшний дасгалын асуулт
・Энэ сарын сэдэв” /энэ сарын сэдвийн гарчиг сар бүр 2 удаа хэвлэгддэг./

■ Борлуулалт /Шалгалтын асуулт болон шалгалтын асуултын нэгтгэл борлуулалт/ → энд

J.TEST-ийн Монгол дахь алба

 J.TEST MONGOLIA OFFICE  → Холбоос

 Монгол дахь J.TEST-ийн алба
 Хаяг : IT-Парк 1 давхар 113 тоот, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, Монгол улс
Утасны дугаар : +976-99938007
И-мэйл:jtest★xxx.mn  И-мэйл илгээх тохиолдолд ★-г @-аар солино уу.

■ Олон улсаас илгээх хаяг

 Гадаадаас DHL зэргийг ашиглан олон улсаас ачааг илгээх тохиолдолд энэхүү хаягаар илгээнэ үү.

Хүлээн авах байгууллагын нэр : J.TEST MONGOLIA OFFICE, ARIUNTSETSEG
Хаяг : 1-113 IT Park, Sukhbaatar District, Ulaanbaatar, Mongolia
Утасны дугаар : +976-99938007 /Илгээхдээ заавал утасны дугаарыг бичнэ үү./

■ Шуудангийн хаяг

 Гадаадаас илгээхдээ энэхүү хаягаар илгээнэ үү.

J.TEST MONGOLIA OFFICE, ARIUNTSETSEG
Address : P.O.20A,Box72, Ulaanbaatar, Mongolia
Phone : +976-99938007 /Илгээхдээ заавал утасны дугаарыг бичнэ үү./

Эргэн тойрны газрын зураг

【J.TEST Mongolia Office / Монгол дахь J.TEST-ийн алба】

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

7 сард болох шалгалтын тухай

139 дэх удаагийн шалгалтын зааварчилгаа

139 дэх удаагийн шалгалт нь 2018 оны 07 сарын 08 өдөр хэрэгжинэ .
→ Шалгалтын зааварчилгаа болон хүсэлтийг эндээс.

第139回 J.TEST 公開試験のご案内と申込について

1.試験日:2018年07月08日(日)

2.試験レベル:A-D、E-F

3.受験資格:日本語を母語としない方ならどなたでも受験できます。

4.申込受付期間:2018年06月11日(月)~ 15日(金)

5.受付時間:11:00 ~ 17:00

6.受付場所:J.TEST モンゴル事務局〔IT-Park 1階 113号室〕

7.試験会場:2018年07月27日(月)に本ホームページ上に掲載します。

※登録時にお配りした「試験会場のご案内」をご確認ください。

※試験教室は、試験当日に試験会場入口に受験番号別に掲示します。

8.問い合せ電話番号:9993007(上記、受付時間内にご連絡ください。)

9.申込受付時に 必要なもの:

1)試験の申込には、下記の書類等を持参してください。

①写真〔2枚(30×40mm):同じ証明写真、無帽・背景・3ヵ月以内に撮影したもの、コピー不可〕

②身分証明書

16歳以上:国内身分証カード〔原本と表面のコピー1枚〕

または、国が発行した写真付きの国民登録証明書〔原本2通コピー不可〕

15歳以下:出生証明書と写真付きの生徒証〔コピー1枚〕

または、国が発行した写真付きの国民登録証明書〔原本2通コピー不可〕

2)受験者本人が申込みをしてください。本人確認をします。

本人が申込みに来られない正当な理由があり、代理の方が受付に来る場合、また遠隔地から受験予約を行う場合は、申込時に本人へ電話連絡を行うことで本人の申込意思を確認を行うとともに、指定された期間内にJ.TEST事務局に来ていただき受験者の本人確認を行います。

・確認時は、上記②の「身分証明書」を必ずお持ちください。

・本人確認ができるまで『受験票(B票)』はお渡しできませんのでご注意ください。

3)受験料 A-D、E-Fとも  30,000Tg

受験料の支払は「申込受付会場」または「銀行振り込み」でお願いします。  【試験料の振込先】

銀行名:ХААН БАНК

口座番号:5009883739

口座名義:Жэй тест монголиа оффис

振込用紙への記入事項:

1)  Шалгалт өгөгчийн овог нэр

2)  Регистерийн дугаар

3)  Утасны дугаар

4)  Шалгалтын түвшин

※銀行振り込みの場合は、申込受付前に振込んでいただき、銀行印が押された振込証を持参してください。振込手数料は申込者自身でご負担ください

※いったん納入された受験料の返還はできません。なお、受付期間内に申込の取り下げを行う場合は、試験料から書類等経費(5,000Tg)を差し引いた金額をお返しします。

10.受験予約:

地方在住の方で受験を希望される方は、上記の「申込受付期間」内に受験予約を受付ます。詳細は事務局にお電話につきましては、右のボタンで確認してください。