J.TEST онлайн бүртгэлийн анкет

  Төлбөр төлөх тухай*

  Хоёр хэлбэрээр төлж болно.

  ⓵ Дансаар шилжүүлэх бол
  ХААН БАНК "5009883739" тоот "Жэй тест монголиа оффис" дансанд, Гүйлгээний утга хэсэгт: Овог нэр, Регистерийн дугаар, Утасны дугаар, Өгөх түвшнээ бичнэ үү.

  ⓶ Qpay-ээр төлөх бол QR code-ийг уншуулна уу.
  Гүйлгээний утга хэсэгт: Овог нэр, Регистерийн дугаар, Утасны дугаар,Өгөх түвшнээ бичнэ үү.


  (Бид бүртгэж дуусаад таны и-мэйл хаягаар Шалгалтын В үнэмлэх илгээх болно.)