J.TEST хэрэгжих төлөвлөгөө

Монголд J.TEST хэрэгжих төлөвлөгөө /2019 он/

Хэд дэх удаагийнх Шалгалтын өдөр Шалгалтын
түвшин
Бүртгэх хугацаа Дүнг онлайнд тавина.
Амжилтын оноог хайж эхлэх өдөр

142

1 сар 13 өдөр(Ням) A-D、E-F 2018 он 12 сар 10 ~ 14 өдөр 2 сар 1 өдөр

143

3 сар 10 өдөр(Ням) A-D、E-F 2019 он 01 сар 23 ~29 өдөр /Бямба, Ням амарна./ 3 сар 29 өдөр

144

5 сар 12 өдөр(Ням) A-D、E-F 2019 он 04 сар 08 ~ 12 өдөр 5 сар 31 өдөр

145

7 сар 14 өдөр(Ням) A-D、E-F 2019 он 06 сар 10 ~ 14 өдөр 7 сар 26 өдөр

146

9 сар 8 өдөр(Ням) A-D、E-F 2019 он 08 сар 05 ~ 09 өдөр 9 сар 27 өдөр

147

11 сар 3 өдөр(Ням) A-D、E-F 2019 он 09 сар 30 ~ 10 сар 04 өдөр 11 сар 22 өдөр

Анхааруулга: Хэрэгжих түвшин болон бүртгэлийн хугацаа тухайн орны соёл онцлог баярын өдрүүдийн улмаас өөрчлөгдөх тохиолдол бий. Ялангуяа Монголын Цагаан сар болон Наадмын үеэр өөрчлөгдөх магадлалтай байдаг. Шалгалт бүрийн хэрэгжих тухайн өдрөөс 1 сар хагасын өмнө буюу 6 долоо хоногийн өмнө тодорхой мэдээллийг, цахим хуудасны дээд талын “Шалгалтын бүртгэлийн зааварчилгаа” хуудсанд тавигдах бөгөөд шалгалт өгөх хүн заавал нягталж харна уу.