Шалгалт авах байр A-С түвшин

■ A-C түвшин (Дунд, Гүнзгий түвшин
Шалгалт авах байр: ЭРДМИЙН ОРДОН 5F (МУИС-ийн Төв байрны эсрэг талд /Хүмүүнлэгийн их сургуулийн өргөтгөл байр/)
Шалгалт өгөгчийн дугаар: 14506700001-14506700014 дугаартай шалгалт өгөгчид ирнэ үү.

Шалгалт авах байр D-E түвшин

■ D-E түвшин (Анхан, Дунд шат)1

Шалгалт авах байр: ①МЭДЭЭЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН ҮНДЭСНИЙ ПАРК 2, 3 давхарт (IT Park)

Шалгалт өгөгчийн дугаар:  14526700001 – 14526700110 дугаартай шалгалт өгөгчид

(Шалгалтын өглөө давхраар ангилж тавих тул нягтална уу.)

■ D-E түвшин (Анхан, Дунд шат)2

Шалгалт авах байр: ②ЭРДМИЙН ОРДОН 10 давхар, 7 давхар (МУИС-ийн Төв байрны эсрэг талд -Хүмүүнлэгийн их сургуулийн өргөтгөл байр)

Шалгалт өгөгчийн дугаар: 14526700111-14526700195 дугаартай шалгалт өгөгчид

(Шалгалтын өглөө давхраар ангилж тавих тул нягтална уу.)

■ D-E түвшин (Анхан, Дунд шат)3

Шалгалт авах байр: ③МУБИС (Багшийн дээд)-ийн  Номын сангийн 7 давхарт

Шалгалт өгөгчийн дугаар: 14526700196 – 14526700240 дугаартай шалгалт өгөгчид

(Шалгалтын өглөө давхраар ангилж тавих тул нягтална уу.)

 

Шалгалт авах байр F-G түвшин

■ F-G түвшин (Анхан шат)1

Шалгалт авах байр: ②МУБИС (Багшийн дээд)-ийн Хичээлийн 2-р байрны 3 давхарт

Шалгалт өгөгчийн дугаар: 14546700001 – 14546700165 дугаартай шалгалт өгөгчид

Enter street adress here. Or any other information you want.

■ F-G түвшин (Анхан шат)2

Шалгалт авах байр: ②МУБИС (Багшийн дээд)-ийн  Номын сангийн 5 давхарт

Шалгалт өгөгчийн дугаар: 14546700166 – 14546700210 дугаартай шалгалт өгөгчид

(Шалгалтын өглөө давхраар ангилж тавих тул нягтална уу.)