Шалгалт авах байр A-С түвшин

■ A-C түвшин (Дунд, Гүнзгий түвшин
Шалгалт авах байр: ЭРДМИЙН ОРДОН 5F (МУИС-ийн Төв байрны эсрэг талд /Хүмүүнлэгийн их сургуулийн өргөтгөл байр/)
Шалгалт өгөгчийн дугаар: 14606700001-14606700010 дугаартай шалгалт өгөгчид ирнэ үү.

Шалгалт авах байр D-E түвшин

■ D-E түвшин (Анхан, Дунд шат)1

Шалгалт авах байр: ①МЭДЭЭЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН ҮНДЭСНИЙ ПАРК 2, 3 давхарт (IT Park)

Шалгалт өгөгчийн дугаар:  14426700001 – 14426700110 дугаартай шалгалт өгөгчид

(Шалгалтын өглөө давхраар ангилж тавих тул нягтална уу.)

■ D-E түвшин (Анхан, Дунд шат)2

Шалгалт авах байр: ②ЭРДМИЙН ОРДОН 5F (МУИС-ийн Төв байрны эсрэг талд -Хүмүүнлэгийн их сургуулийн өргөтгөл байр)

Шалгалт өгөгчийн дугаар: 14426700111-14426700234 дугаартай шалгалт өгөгчид

(Шалгалтын өглөө давхраар ангилж тавих тул нягтална уу.)

■ D-E түвшин (Анхан, Дунд шат)3

Шалгалт авах байр: ③МУБИС (Багшийн дээд)-ийн  Номын сангийн 5, 7 давхарт

Шалгалт өгөгчийн дугаар: 14426700235 – 14426700324 дугаартай шалгалт өгөгчид

(Шалгалтын өглөө давхраар ангилж тавих тул нягтална уу.)

■ D-E түвшин (Анхан, Дунд шат)4

Шалгалт авах байр: ④ Улаанбаатар зочид буудал (UB hotel) 6 давхарт “Хархорин” их танхимд

Шалгалт өгөгчийн дугаар: 14426700325 – 14426700384 дугаартай шалгалт өгөгчид

Enter street adress here. Or any other information you want.

Шалгалт авах байр F-G түвшин

■ F-G түвшин (Анхан шат)1

Шалгалт авах байр: ①Монгол-Япон төв 1,2 давхарт

Шалгалт өгөгчийн дугаар: 14446700001 – 14446700162 дугаартай шалгалт өгөгчид

(Шалгалтын өглөө үүдэнд дугаараар ангилж тавих тул нягтална уу.)

Enter street adress here. Or any other information you want.

■ F-G түвшин (Анхан шат)2

Шалгалт авах байр: ②МУБИС (Багшийн дээд)-ийн Хичээлийн 2-р байрны 3 давхарт

Шалгалт өгөгчийн дугаар: 14446700163 – 14446700312 дугаартай шалгалт өгөгчид

Enter street adress here. Or any other information you want.