Шалгалт авах байр A-С түвшин

■ A-C түвшин (Дунд, Гүнзгий түвшин
Шалгалт авах байр: ЭРДМИЙН ОРДОН 5F (МУИС-ийн Төв байрны эсрэг талд /Хүмүүнлэгийн их сургуулийн өргөтгөл байр/)
Шалгалт өгөгчийн дугаар: 14606700001-14606700010 дугаартай шалгалт өгөгчид ирнэ үү.

 Шалгалт авах байр D-E түвшин

■ D-E түвшин (Анхан, Дунд шат)①

Шалгалт авах байр:①Монгол-Япон төв, 1 давхар (МУИС-ийн Төв Шинэ Номын сангийн ард талд)

Шалгалт өгөгчийн дугаар: 14626700001-14626700108 дугаартай шалгалт өгөгчид

 

■ D-E түвшин (Анхан, Дунд шат)②

Шалгалт авах байр:ЭРДМИЙН ОРДОН 6 давхар (МУИС-ийн Төв байрны эсрэг талд -Хүмүүнлэгийн их сургуулийн өргөтгөл байр

Шалгалт өгөгчийн дугаар: 14626700109-14626700125 дугаартай шалгалт өгөгчид

Шалгалт авах байр F-G түвшин

■ F-G түвшин (Анхан шат)

Шалгалт авах байр: МУБИС (Багшийн дээд)-ийн Хичээлийн 2-р байрны 3 давхарт

Шалгалт өгөгчийн дугаар: 14646700001 – 14646700150 дугаартай шалгалт өгөгчид

Enter street adress here. Or any other information you want.