Шалгалт авах байр A-С түвшин

■ A-C түвшин (Дунд, Гүнзгий түвшин
Шалгалт авах байр: ЭРДМИЙН ОРДОН 6 давхарт (Хүмүүнлэгийн ухааны их сургуулийн өргөтгөл)
Шалгалт өгөгчийн дугаар: 14806700001-14806700012 дугаартай шалгалт өгөгчид ирнэ үү.

 Шалгалт авах байр D-E түвшин

■ D-E түвшин (Анхан, Дунд шат)

Шалгалт авах байр: Монгол-Япон төв 1, 2 давхар (МУИС-ийн Төв Шинэ Номын сангийн ард талд)

Шалгалт өгөгчийн дугаар: 14826700001-148267000148 дугаартай шалгалт өгөгчид

 

Шалгалт авах байр F-G түвшин

■ F-G түвшин (Анхан шат)

Шалгалт авах байр ①: МУБИС-ийн Хичээлийн 2- байр 3 давхарт Номын сан (Багшийн дээдийн төв байрны зүүн талд)

Шалгалт өгөгчийн дугаар: 14846700001 – 14846700170 дугаартай шалгалт өгөгчид

Enter street adress here. Or any other information you want.

Шалгалт авах байр F-G түвшин

■ F-G түвшин (Анхан шат)

Шалгалт авах байр②: ЭРДМИЙН ОРДОН 6, 7 давхарт (Хүмүүнлэгийн ухааны их сургуулийн өргөтгөл)

Шалгалт өгөгчийн дугаар: 14846700171 – 14846700240 дугаартай шалгалт өгөгчид

Enter street adress here. Or any other information you want.