Шалгалт авах байр A-С түвшин

■ A-C түвшин (Дунд, Гүнзгий түвшин
Шалгалт авах байр: ЭРДМИЙН ОРДОН  10 давхарт (Хүмүүнлэгийн ухааны их сургуулийн өргөтгөл)
Шалгалт өгөгчийн дугаар: 15006700001-15006700015 дугаартай шалгалт өгөгчид ирнэ үү.

 Шалгалт авах байр D-E түвшин

■ D-E түвшин (Анхан, Дунд шат)

Шалгалт авах байр①: ЭРДМИЙН ОРДОН 10,7,6 давхарт үмүүнлэгийн ухааны их сургуулийн өргөтгөл)
Шалгалт өгөгчийн дугаар: 15026700001-15026700101 дугаартай шалгалт өгөгчид ирнэ үү.

■ D-E түвшин (Анхан, Дунд шат)

Шалгалт авах байр②: УЛААНБААТАР ЗОЧИД БУУДАЛ 6 давхарт (Хархорин танхим, Номын хүрээ танхим)
Шалгалт өгөгчийн дугаар: 15026700102-15026700158 дугаартай шалгалт өгөгчид ирнэ үү.

Enter street adress here. Or any other information you want.

Шалгалт авах байр F-G түвшин

■ F-G түвшин (Анхан шат)

Шалгалт авах байр ①: Монгол-Япон төв 1, 2 давхар (МУИС-ийн Төв Шинэ Номын сангийн ард талд

Шалгалт өгөгчийн дугаар: 15046700004 – 15046700066 дугаартай шалгалт өгөгчид

Enter street adress here. Or any other information you want.

Шалгалт авах байр F-G түвшин

■ F-G түвшин (Анхан шат)

Шалгалт авах байр②: ТАНАН ТӨВ Сүхбаатар дүүрэг, Оюутны гудамж (Багшийн дээдийн Сонор плазагийн зүүн талаар чанх хойш 64-р дэлгүүр рүү явах замд)

Шалгалт өгөгчийн дугаар: 15046700067 – 15046700145 дугаартай шалгалт өгөгчид

Enter street adress here. Or any other information you want.