Шалгалт авах байр A-С түвшин

■ A-C түвшин (Дунд, Гүнзгий түвшин
Шалгалт авах байр: ЭРДМИЙН ОРДОН  6 давхарт (Засгийн газрын ордоны зүүн хойно, МУИС 1-р байрны замын урд талд)
Шалгалт өгөгчийн дугаар: 15106700001-15106700018 дугаартай шалгалт өгөгчид ирнэ үү.

 Шалгалт авах байр D-E түвшин

■ D-E түвшин (Анхан, Дунд шат)

Шалгалт авах байр①: ЭРДМИЙН ОРДОН 15,10, 7 давхарт (Засгийн газрын ордоны зүүн хойно, МУИС 1- байрны замын урд талд)
Шалгалт өгөгчийн дугаар: 15126700001-15126700080 дугаартай шалгалт өгөгчид ирнэ үү.

■ D-E түвшин (Анхан, Дунд шат)

Шалгалт авах байр②: Мэдээлэл, технологийн үндэсний парк 2,3 давхарт 
Шалгалт өгөгчийн дугаар: 15126700081-15126700125 дугаартай шалгалт өгөгчид ирнэ үү.

Enter street adress here. Or any other information you want.

Шалгалт авах байр F-G түвшин

■ F-G түвшин (Анхан шат)

Шалгалт авах байр ①: МУБИС номын сан 7, 5 давхар (МУБИС-МУБоловсролын их сургууль, Төгөлдөр төвийн баруун талаар хойш чигээрээ явахаар хар шилэн барилга)

Шалгалт өгөгчийн дугаар: 15146700001 – 15146700080 дугаартай шалгалт өгөгчид

Enter street adress here. Or any other information you want.