Шалгалт авах байр A-С түвшин

■ A-C түвшин (Дунд, Гүнзгий түвшин
Шалгалт авах байр: ЭРДМИЙН ОРДОН 7 давхарт (Засгийн газрын ордоны зүүн хойно, МУИС 1-р байрны замын урд талд)
Шалгалт өгөгчийн дугаар: 15806700001-15806700004 дугаартай шалгалт өгөгчид ирнэ үү.

 Шалгалт авах байр D-E түвшин

■ D-E түвшин (Анхан, Дунд шат)

Шалгалт авах байр: ① D-E түвшин: МОНГОЛ – ЯПОН ТӨВ 1, 2 давхарт (МУИС Шинэ Номын Сангийн чанх ард
Шалгалт өгөгчийн дугаар: 15826700001-15826700083 
дугаартай шалгалт өгөгчид ирнэ үү.

Шалгалт авах байр ② D-E түвшин: ЭРДМИЙН ОРДОН 10 давхарт (Засгийн газрын ордоны зүүн хойно, МУИС 1-р байрны замын урд талд)  Шалгалт өгөгчийн дугаар: 1582670084-15826700106 дугаартай шалгалт өгөгчид ирнэ үү.

 

■ F-G түвшин(Анхан шат)

Шалгалт авах байр: ①Танан төв (Багшийн дээдийн Сонор плазагаас хойш)

Шалгалт өгөгчийн дугаар: 15846700001-15846700082 дугаартай шалгалт өгөгчид ирнэ үү.