■ A-C түвшин (Дунд, Гүнзгий түвшин

Шалгалт авах байр: ЭРДМИЙН ОРДОН 7 давхарт (Засгийн газрын ордоны зүүн хойно, МУИС 1-р байрны замын урд талд)
Шалгалт өгөгчийн дугаар: 16206700001-16206700007 дугаартай шалгалт өгөгчид ирнэ үү.

 

Шалгалт авах байр D-E түвшин

■ D-E түвшин (Анхан, Дунд шат)

Шалгалт авах байр: D-E түвшин: Монгол Улсын Боловсролын Их Сургуулийн-Хичээлийн 2-р байрны 3 давхар

(Багшийн дээдийн төв байрны зүүн хажуу талд) 
Шалгалт өгөгчийн дугаар: 16226700001-16226700058 
дугаартай шалгалт өгөгчид ирнэ үү.

■ F-G түвшин(Анхан шат)

Шалгалтын байр: ①ЭРДМИЙН ОРДОН(Засгийн газрын ордны зүүн хойно, МУИС 1-р байрны замын урд талд)10 давхарт 

Шалгалт өгөгчийн дугаар: 16246700001-16246700026 дугаартай шалгалт өгөгчид ирнэ үү.

 

 

Шалгалт авах байр: ②Монгол Улсын Боловсролын Их Сургуулийн Шинэ номын сан 

 (Багшийн дээдийн Берлин бургерийн зүүн талаар хойшоо чигээрээ яваад очно.)

Шалгалт өгөгчийн дугаар: 16246700027-16246700076 дугаартай шалгалт өгөгчид ирнэ үү.