■ A-C түвшин (Дунд, Гүнзгий түвшин

Шалгалт авах байр:  МУБИС Номын сан 6 давхарт (Багшийн дээд, төгөлдөр төвийн баруун талаар хойшоо чигээрээ явна.)
Шалгалт өгөгчийн дугаар: 16806700001-16806700008 дугаартай шалгалт өгөгчид хүрэлцэн ирнэ үү.

Шалгалт авах байр D-E түвшин

■ D-E түвшин (Анхан, Дунд шат)

Шалгалт авах байр: D-E түвшин: Монгол Улсын Боловсролын Их Сургуулийн – Хичээлийн 2-р байрны 3 давхарт  (Багшийн дээдийн төв байрны ард)

Шалгалт өгөгчийн дугаар: 16826700001-16826700065 дугаартай шалгалт өгөгчид хүрэлцэн ирнэ үү.

■ F-G түвшин(Анхан шат)

Шалгалтын байр:  МУБИС  (Багшийн дээд)  Номын сангийн 7 давхарт

(Төгөлдөр төвийн баруун талаар хойш чигээрээ явна. )

Шалгалт өгөгчийн дугаар: 16846700001-16846700040 дугаартай шалгалт өгөгчид хүрэлцэн ирнэ үү.