■ A-C түвшин (Дунд, Гүнзгий түвшин

Шалгалт авах байр:  Эрдмийн ордон (МУИС Төв байрны замын эсрэг тал, Засгийн газрын ордны зүүн хойно)
Шалгалт өгөгчийн дугаар: 17206700001-17206700009 дугаартай шалгалт өгөгчид хүрэлцэн ирнэ үү.

Шалгалт авах байр D-E түвшин

■ D-E түвшин (Анхан, Дунд шат)

Шалгалт авах байр: D-E түвшин:Эрдмийн ордон (МУИС Төв байрны замын эсрэг тал, Засгийн газрын ордны зүүн хойно)

Шалгалт өгөгчийн дугаар: 17226700001-17226700041 дугаартай шалгалт өгөгчид хүрэлцэн ирнэ үү.

■ F-G түвшин(Анхан шат)

Шалгалтын байр: МУБИС хичээлийн 2-р байр, 3 давхарт (Багшийн дээдийн зүүн хойно, Төгөлдөр төвийн баруун талд)

Шалгалт өгөгчийн дугаар: 17246700001-17246700068 дугаартай шалгалт өгөгчид хүрэлцэн ирнэ үү.