Шалгалт авах байр A-D түвшин

■ A-D түвшин (Дунд, Гүнзгий түвшин
Шалгалт авах байр: Монгол – Япон төвийн 2 давхарт, 205 тоотод
Шалгалт өгөгчийн дугаар: 14116700001-14116700036 дугаартай шалгалт өгөгчид

 

Шалгалт авах байр E-F түвшин

■ E-F түвшин (Анхан шат)1

Шалгалт авах байр: Монгол – Япон төвийн 1 давхарт

Шалгалт өгөгчийн дугаар:  14136700001 – 14136700108 дугаартай шалгалт өгөгчид

 

■ E-F түвшин (Анхан шат)2

Шалгалт авах байр: ②ЭРДМИЙН ОРДОН (ERDEM TOWER нь МУИС-ийн Төв байрны замын эсрэг талд)

Шалгалт өгөгчийн дугаар: 14136700109-14136700230 дугаартай шалгалт өгөгчид

(Шалгалтын өглөө давхраар ангилж тавих тул нягтална уу.)

■ E-F түвшин (Анхан шат)3

Шалгалт авах байр: ③МОНГОЛ УЛСЫН ИХ СУРГУУЛИЙН НОМЫН САН(МУИС-ийн НОМЫН САН нь МУИС-ИЙН Төв байрны зүүн талд, Монгол-Япон төвийн урд талд)             
Шалгалт өгөгчийн дугаар: 14136700231 – 14136700270 дугаартай шалгалт өгөгчид

■ E-F түвшин (Анхан шат)4 

Шалгалт авах байр: ④ МЭДЭЭЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН ҮНДЭСНИЙ ПАРК 3 давхарт

Шалгалт өгөгчийн дугаар: 141367000271-14136700320 дугаартай шалгалт өгөгчид