Шалгалт авах байр A-D түвшин

■ A-D түвшин (Дунд, Гүнзгий түвшин
Шалгалт авах байр: Монгол – Япон төвийн 2 давхарт, 205 тоотод
Шалгалт өгөгчийн дугаар: 13916700001-13916700036 дугаартай шалгалт өгөгчид

 

Шалгалт авах байр E-F түвшин 1

■ E-F түвшин (Анхан шат)1
Шалгалт авах байр:
①Монгол-Япон төвийн 1 давхарт
Шалгалт өгөгчийн дугаар:

13936700001-13936700072 дугаартай шалгалт өгөгчид

Шалгалт авах байр E-F түвшин 2

■ E-F түвшин (Анхан шат)2
Шалгалт авах байр:
Монгол Улсын Боловсролын Их Сургуулийн төв номын санд

   Шалгалт өгөгчийн дугаар:

E-Fтүвшний 13936700073-13936700182 дугаартай шалгалт өгөгчид

Тайлбар: МУБИС-ийн төв номын санд өгөх шалгалт өгөгчдийн анхааралд: Шалгалтын өглөө үүдэнд номерыг давхараар ангилж тавина.

■ E-F түвшин (Анхан шат)3

Шалгалт авах байр: Монгол Улсын Боловсролын Их Сургуулийн Гадаад хэлний сургууль

Шалгалт өгөгчийн дугаар:13936700183-13936700252 дугаартай шалгалт өгөгчид

■ E-F түвшин (Анхан шат)4

Шалгалт авах байр:
Мэдээлэл Технологийн Үндэсний парк 3 давхарт

   Шалгалт өгөгчийн дугаар:

E-Fтүвшний 139367000253-13936700305 дугаартай шалгалт өгөгчид