ШАЛГАЛТ АВАХ БАЙР E-F ТҮВШИН 1

Шалгалт авах байр E-F түвшин 1

■ E-F түвшин (Анхан шат)1
Шалгалт авах байр:
①Монгол-Япон төвийн 1 давхарт
Шалгалт өгөгчийн дугаар:

13836700001-13836700072 дугаартай шалгалт өгөгчид

Шалгалт авах байр E-F түвшин 2

■ E-F түвшин (Анхан шат)2
Шалгалт авах байр:
Монгол Улсын Боловсролын Их Сургуулийн төв номын санд

   Шалгалт өгөгчийн дугаар:

E-Fтүвшний 13836700073-13836700182 дугаартай шалгалт өгөгчид

Тайлбар: МУБИС-ийн төв номын санд өгөх шалгалт өгөгчдийн анхааралд: Шалгалтын өглөө үүдэнд номерыг давхараар ангилж тавина.

Шалгалт авах байр E-F түвшин 3

■ E-F түвшин (Анхан шат)3
Шалгалт авах байр: Монгол Улсын Боловсролын Их Сургуулийн Хичээлийн 3-р байранд

Шалгалт өгөгчийн дугаар:13836700183-13836700262 дугаартай шалгалт өгөгчид

Тайлбар: МУБИС-ийн Хичээлийн 3-р байранд өгөх шалгалт өгөгчдийн анхааралд: Шалгалтын өглөө үүдэнд номерыг давхараар ангилж тавина

Шалгалт авах байр E-F түвшин 4

■ E-F түвшин (Анхан шат)4
Шалгалт авах байр:
Мэдээлэл Технологийн Үндэсний парк 3 давхарт

   Шалгалт өгөгчийн дугаар:

E-Fтүвшний 138367000263-13836700312 дугаартай шалгалт өгөгчид

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *