Author Archives: ARIUNAA

146 дахь удаагийн шалгалтын хариу тараагдаж байна.

2019 оны 09 сарын 08 өдөр хэрэгжсэн 146 дахь удаагийн шалгалтын хариу тараагдаж эхэллээ. Тэнцсэн ба тэнцээгүй бүх хүмүүс В үнэмлэх эсвэл иргэний үнэмлэхний хамт ирж шалгалтын хариугаа авна уу. Тараалт хийх хугацаа: 10 сарын 14 өдөр – 10 сарын 18 өдрүүдэд 11-17 цагийн хооронд тараана. 10 сарын 18 өдрөөс хойш ирж авахдаа утсаар мэдэгдэж […]

2019 оны 09 сарын 08 өдрийн 146 дахь удаагийн шалгалтын дүн гарлаа.

2019 оны 09 сарын 08 өдөр хэрэгжсэн 146 дахь удаагийн шалгалтын дүн гарлаа. Шалгалт өгсөн нийт шалгалт өгөгчдийн “Амжилтын оноо” гарсан тул шалгалтын дугаар болон Төрсөн он, сар өдрийг зай авалгүйгээр энд шивж нягталж үзнэ үү. Шалгалтын “Хувь хүний амжилтын онооны хүснэгт” болон “Сертификат”-ыг 10 сарын 08 өдөр тарааж эхлэх тул шалгалтын үнэмлэхийн хамт ирж […]

2019 оны 09сарын 08 өдөр хэрэгжсэн 146 дахь удаагийн шалгалтын түлхүүр үг нийтлэгдлээ.

2019 оны 09 сарын 08 өдөр хэрэгжсэн 146 дахь удаагийн шалгалтын түлхүүр үг нийтлэгдлээ. Шалгалт өгөгч та бүхэн өөрийн өгсөн түвшин  A-C, D-E, F-G дээр дарж түлхүүр үгийг татаж авна уу. Мөн сонсгол шалгалтын бичлэгийг энд дарж өөрийн өгсөн түвшинг татаж аван тулгаж үзэж болно. Шалгалтын дүн 09 сарын 30 өдөр онлайнаар зарлагдаж, Бичгээр 10 сарын 08 […]

2019 оны 07 сарын 14 өдрийн 145 дахь удаагийн шалгалтын дүн гарлаа.

2019 оны 07 сарын 14 өдөр хэрэгжсэн 145 дахь удаагийн шалгалтын дүн гарлаа. Шалгалт өгсөн нийт шалгалт өгөгчдийн “Амжилтын оноо” гарсан тул шалгалтын дугаар болон Төрсөн он, сар өдрийг зай авалгүйгээр энд шивж нягталж үзнэ үү. Шалгалтын “Хувь хүний амжилтын онооны хүснэгт” болон “Сертификат”-ыг 08 сарын 13 өдөр тарааж эхлэх тул шалгалтын үнэмлэхийн хамт ирж […]

2019 оны 07 сарын 14 өдөр хэрэгжсэн 145 дахь удаагийн шалгалтын түлхүүр үг нийтлэгдлээ.

2019 оны 07 сарын 14 өдөр хэрэгжсэн 145 дахь удаагийн шалгалтын түлхүүр үг нийтлэгдлээ. Шалгалт өгөгч та бүхэн өөрийн өгсөн түвшин  A-C, D-E, F-G дээр дарж түлхүүр үгийг татаж авна уу. Мөн сонсгол шалгалтын бичлэгийг энд дарж өөрийн өгсөн түвшинг татаж аван тулгаж үзэж болно. Шалгалтын дүн 08 сарын 05 өдөр онлайнаар зарлагдаж, Бичгээр 08 сарын […]

2019 оны 05 сарын 12 өдрийн 144 дэх удаагийн шалгалтын дүн гарлаа.

2019 оны 05 сарын 12 өдөр хэрэгжсэн 144 дэх удаагийн шалгалтын дүн гарлаа. Шалгалт өгсөн нийт шалгалт өгөгчдийн “Амжилтын оноо” гарсан тул шалгалтын дугаар болон төрсөн он, сар өдрийг энд шивж нягталж үзнэ үү. Шалгалтын “Амжилтын онооны хүснэгт” болон “Сертификат”-ыг 06 сарын 13 өдөр тарааж эхлэх тул шалгалтын үнэмлэхийн хамт ирж авна уу. Тэнцсэн ба […]

2019 оны 05 сарын 12 өдөр хэрэгжсэн 144 дэх удаагийн шалгалтын түлхүүр үг нийтлэгдлээ.

2019 оны 05 сарын 12 өдөр хэрэгжсэн 144 дэх удаагийн шалгалтын түлхүүр үг нийтлэгдлээ. Шалгалт өгөгч та бүхэн өөрийн өгсөн түвшин  A-C, D-E, F-G дээр дарж түлхүүр үгийг татаж авна уу. Мөн сонсгол шалгалтын бичлэгийг энд дарж өөрийн өгсөн түвшинг татаж аван тулгаж үзэж болно. Шалгалтын дүн 06 сарын 03 өдөр онлайнаар зарлагдаж, Бичгээр 06 сарын […]

2019 оны 03 сарын 10 өдөр зохион байгуулагдсан 143 дахь удаагийн шалгалтын дүн гарлаа.

2019 оны 03 сарын 10 өдөр зохион байгуулагдсан 143 дахь удаагийн шалгалтын дүн гарлаа. Шалгалтын бүртгэлийн 11 орон тоо бүхий дугаараа энд шивж, төрсөн он сар өдрөө ямар нэгэн зай таслалгүй үргэлжлүүлэн бичиж шалгах товчийг дарна уу. Шалгалтын “Амжилтын онооны хүснэгт ба Сертификат” 4 сарын 10 өдрөөс эхлэн J.TEST албан дээр тараагдана.  Тэнцсэн ба тэнцээгүй […]

2019 оны 05 сарын 12 өдрийн шалгалтаас эхлэн шалгалтын түвшин 3 түвшинтэй болж байна.

2019 оны 05 сарын 12 өдрийн шалгалтаас эхлэн шалгалтын ерөнхий түвшин 3 түвшинтэй болж байна. ●A-C түвшний шалгалт/ N2 ба түүнээс дээш/(「дүрэм・үгийн сан」「уншиж ойлгох」「ханз」「нөхөж бичих」 нэг хэсгээс жишээ оруулав.) 「A-C түвшин」жишээ асуулт →  A-Cレベルサンプル (123 ダウンロード) ●D-E түвшний шалгалт /N3 ба N4/(「дүрэм・үгийн сан」「уншиж ойлгох」「ханз」「нөхөж бичих」 нэг хэсгээс жишээ оруулав.) 「D-E түвшин」жишээ асуулт →  D-Eレベルサンプル (591 ダウンロード) ●F-G түвшний шалгалт […]

2019 оны 03 сарын 10 өдөр хэрэгжсэн 143 дахь удаагийн шалгалтын түлхүүр үг нийтлэв.

2019 оны 03 сарын 10 өдөр хэрэгжсэн 143 дахь удаагийн шалгалтын түлхүүр үгийг нийтэллээ. Энд дарж түлхүүр үг ба сонсгол шалгалтын бичлэгийг татаж авна уу. Шалгалтын хариу 3 сарын 30 өдөр манай цахим хуудсанд тавигдана. Амжилтын онооны хүснэгт ба сертификат 4 сарын 10 өдрөөс эхлэж тараагдана.