146 дахь удаагийн шалгалтын хариу тараагдаж байна.

2019 оны 09 сарын 08 өдөр хэрэгжсэн 146 дахь удаагийн шалгалтын хариу тараагдаж эхэллээ. Тэнцсэн ба тэнцээгүй бүх хүмүүс В үнэмлэх эсвэл иргэний үнэмлэхний хамт ирж шалгалтын хариугаа авна уу. Тараалт хийх хугацаа: 10 сарын 14 өдөр – 10 сарын 18 өдрүүдэд 11-17 цагийн хооронд тараана. 10 сарын 18 өдрөөс хойш ирж авахдаа утсаар мэдэгдэж ирж авна уу. 2017 оны 01 сараас хойшхи 3 жилийн хугацаан дахь сертификат тараагдаж буй тул В үнэмлэхээ авчиран авах боломжтой.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *