2020 оны 01 сарын 12 өдрийн 148 дахь удаагийн шалгалтын дүн гарлаа.

2020 оны 01 сарын 12 өдөр хэрэгжсэн 148 дахь удаагийн шалгалтын дүн гарлаа. Шалгалт өгсөн нийт шалгалт өгөгчдийн “Амжилтын оноо” гарсан тул шалгалтын дугаар болон Төрсөн он, сар, өдрийг зай авалгүйгээр энд шивж нягталж үзнэ үү. Шалгалтын “Хувь хүний амжилтын онооны хүснэгт” болон “Сертификат”-ыг 02 сарын 13 өдрөөс хойш тарааж эхлэх тул шалгалтын үнэмлэхийн хамт ирж авна уу. 個人成績表 буюу “Хувь хүний амжилтын онооны хүснэгт”-ийг авснаар та бүхний өөрийн хийсэн байдлыг түлхүүр үгтэй тулгаж өгсөн байдаг тул алдаагаа олж харахад тусална. Тэнцсэн ба тэнцээгүй нийт шалгалт өгөгчид J.TEST албанаас хүрэлцэн ирж дүнгээ авна уу.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *