2020 оны 07 сарын 12 өдөр хэрэгжсэн 151 дэх удаагийн шалгалтын түлхүүр үг нийтлэгдлээ.

2020 оны 07 сарын 12 өдөр хэрэгжсэн 151 дэх удаагийн шалгалтын түлхүүр үг нийтлэгдлээ. Шалгалт өгөгч та бүхэн өөрийн өгсөн түвшин  A-C, D-EF-G дээр дарж түлхүүр үгийг татаж авна уу. Мөн сонсгол шалгалтын бичлэгийг A-CD-E,  F-G түвшний сонсгол шалгалтыг татаж аван тулгаж үзээрэй. Шалгалтын дүн  шалгалтын өдрөөс хойш 21 хоногоос- 1 сарын дараа онлайнаар зарлагдана. Манай шалгалтыг өгснөөр өөрийн мэдлэгийг улам илүү гүнзгийрүүлж, мэдэх мэдэхгүйгээ шүүн тунгаан үзэх боломжтой байдаг зэрэг маш олон давуу талтай билээ. Та бүхэндээ амжилт хүсье.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *