2020 оны 11 сарын 1 өдрийн 153 дахь удаагийн шалгалтын дүн гарлаа.

2020 оны 11 сарын 1 өдөр хэрэгжсэн 153 дахь удаагийн шалгалтын дүн гарлаа. Шалгалт өгсөн нийт шалгалт өгөгчдийн “Амжилтын оноо” гарсан тул шалгалтын дугаар болон Төрсөн он, сар, өдрийг зай авалгүйгээр энд шивж нягталж үзнэ үү. Шалгалтын “Хувь хүний амжилтын онооны хүснэгт”個人成績表 болон “Сертификат”-ыг Монголд ирсэний дараа тараах хугацааг зарлана. Шалгалтын онооны дэлгэрэнгүй тайлбарыг эндээс харна уу.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *