154 дэх удаагийн шалгалт хойшлох тухай мэдэгдэл/第154回J.TEST(2021年1月17日実施予定)試験延期のお知らせ

2021年1月12日

第154回J.TEST 受験登録者の皆さま

第154回J.TEST(2021年1月17日実施予定)試験延期のお知らせ

これまでのCOVID-19の感染状況、並びに昨日発表された政府による感性防止対応を踏まえ、2021年1月17日(日)に実施を予定しておりました『第154回J.TEST』を延期することとしました。

受験者の皆さまには、たいへんご迷惑をお掛け致しますが、皆さまの健康と命に関わる重大な状況下での判断であるとのご理解をいただきたきたく存じます。

試験の延期期間・試験日につきましては、今後におけるCOVID-19の感染状況、並びに政府による対応策、ツァガーンサル等の行祭事を踏まえながら日程を調整し、当事務局のHP、Facebook、メール等にて発表・連絡をいたします。受験者の皆さまにおかれましては、当事務局からの案内にご注意いただき、確認をお願い致します。

なお、第155回試験が3月14日〔受験登録期間:1月25日~2月9日〕に予定されておりますことから、第154回試験が概ね2月末までに実施できない場合は、第154回試験に登録していただいた受験者は第155回試験へ振り替えさせていただく予定でおります。

ウランバートルにおけるCOVID-19の感染者は、毎日10-20人以上を超える日が続いており、さらにはこれまでのCOVID-19より強い感染力を持つ新型ウイルスの感染拡大が世界的に警戒されています。

モンゴル政府においては、感染拡大を抑止するために5人以上の集会の禁止、ロックダウン(都市間の移動禁止)の制限をはじめ、外出・外食等の自粛を国民に求める対策が引き続き講じられることとなりました。

J.TESTモンゴル事務局いたしましても上記の状況を踏まえ、特に受験者、ご協力をいただく監督者、試験会場の管理者・職員の皆さま、そして当事務局の職員の健康と命に関わる重大な問題としてとらえ、皆さまの安全を確保することを第一と考えて事業を進めて参ります。

どうぞ、皆さまのご健康が守られ、維持されますようご祈念申し上げます。

J.TESTモンゴル事務局

       2021 оны 01 сарын 17 өдөр хэрэгжих байсан 154 дэх удаагийн шалгалт хойшилсон тухай мэдэгдэл

Улаанбаатар хотод цар тахалын тархалт өндөр хэвээр өдөрт 10-20 хүн дунджаар халдвар илэрч байгаа тул Засгийн газрын шийдвэрийг үндэслэн шалгалт хэрэгжихгүй түр хойшилж байна. Засгийн газрын болон УОК-ын дараа дараагийн хуралдаанаар хэлэлцэж шийдвэрлэх тул 02 сарын сүүл хүртэл түр хойшлууллаа. Цаашид хэрхэн шийдвэрлэх тухай манай цахим хуудас болон FB page дээр мэдээлэл тавигдана. Хэрэв 02 сарын сүүлээр тухайн цаг үед хэрэгжих боломжгүй нөхцөл байдал үүсвэл, 155 дахь удаагийн болон 03 сарын 14 өдрийн шалгалт руу бүртгүүлсэн шалгалт өгөгчидөө шилжүүлэн шалгалтанд оролцуулна. Нэлээдгүй цаг хугацаа өнгөрөх тул түвшингээ ахиулахыг хичээгээрэй. Түвшингээ ахиулах бол 155 дахь удаагийн шалгалтын бүртгэл дуусахаас өмнө/02 сарын 16 өдөр өмнө/ мэдэгдээрэй. Та бүхний эрүүл мэндтэй холбоотой шийдвэр учраас хүндэтгэн үзэж өөдрөг байцгаахыг уриалж байна.
      Утас:9993-8007
      Хүндэтгэсэн Монгол дахь J.TEST алба

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *