2021 оны 03 сарын 14 өдрийн 155 дахь удаагийн шалгалтын дүн гарлаа.

2021 оны 03 сарын 14 өдөр хэрэгжсэн 155 дахь удаагийн шалгалтын дүн гарлаа. Шалгалт өгсөн нийт шалгалт өгөгчдийн “Амжилтын оноо” гарсан тул шалгалтын дугаар болон Төрсөн он, сар, өдрийг зай авалгүйгээр (11+8 оронг) энд анхааралтай шивж шалгалтын дүнгээ харна уу. Шалгалтын “Хувь хүний амжилтын онооны хүснэгт”個人成績表 болон “Сертификат” Монгол руу ирэх 4 сарын 15-с тарааж эхэлнэ. Шалгалтын онооны дэлгэрэнгүй тайлбарыг эндээс харна уу.

Нэмэлт тайлбар: Хууран мэхэлсэн, хуулсан хуулуулсан шалгалт өгөгчийн шалгалт хүчингүй тул хайлт хийхэд гарч ирэхгүй бөгөөд манай шалгалтыг ойрын 2 жилийн хугацаанд өгөх эрхийг хассан болно. Дээрх хуулах үйлдлийг гаргах нь дараа дараагийн хойч үеийнхээ боломжийг үгүйсгэж байгаа бөгөөд яаж ч хуулсан баригддаг гэдгийг нотлож байна. Тиймээс цаашид энэхүү амиа бодсон үйлдлийг гаргахгүй ухамсартай байхыг хуулсан шалгалт өгөгчдөд анхааруулж байна. Хэрэв санамсаргүй хуулуулсан бол өөрөө хохирогч болох тул шалгалтын байран дээр биеэ зөв авч явж, шалгалтандаа оролцоно уу. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *