160 дахь удаагийн шалгалтын дүн гарлаа.

2022 оны 01 сарын 16 өдрийн 160 дахь удаагийн шалгалтын дүн гарлаа. Шалгалт өгсөн нийт шалгалт өгөгчдийн “Амжилтын оноо” гарсан тул шалгалтын дугаар болон Төрсөн он, сар, өдрийг зай авалгүйгээр (11+8 оронг) энд анхааралтай шивж шалгалтын дүнгээ харна уу. Шалгалтын “Хувь хүний амжилтын онооны хүснэгт”個人成績表 болон “Сертификат” шуудангаар 7 хоногийн дараа ирнэ гэж төлөвлөж байна. Тараат эхлэхээр та бүхэн Шалгалтын В үнэмлэхээ үзүүлж, дүнгээ аваарай. Монгол шуудан хугацаанаас хоцорч илгээсэн тул Шалгалтын хариу удаж гарлаа. Та бүхнээсээ хүлцэл өчье. Дүнгээ хараад тодруулах бол Шалгалтын онооны дэлгэрэнгүй тайлбарыг эндээс харна уу.

J.TEST MONGOLIA OFFICE

2022 оны 02 сарын 16 өдөр

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *