161 дэх удаагийн шалгалтын дүн гарлаа.

2022 оны 03 сарын 13 өдөр хэрэгжсэн 161 дэх удаагийн шалгалтын дүн гарлаа. Шалгалт өгсөн нийт шалгалт өгөгчдийн “Амжилтын оноо” гарсан тул шалгалтын дугаар болон Төрсөн он, сар, өдрийг зай авалгүйгээр (11+8 оронг) энд анхааралтай шивж шалгалтын дүнгээ харна уу. Шалгалтын “Хувь хүний амжилтын онооны хүснэгт”個人成績表 болон “Сертификат” 04 сарын 13-с тарааж эхэлнэ. Шалгалтын онооны дэлгэрэнгүй тайлбарыг эндээс харна уу.

J.TEST MONGOLIA OFFICE

2022.04.05

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *