2022 оны 07 сарын 10 өдрийн 163 дахь удаагийн шалгалтын дүн гарлаа.

Сайн байцгаана уу? 163 дахь удаагийн Шалгалт өгөгчидөө

Та бүхний амралт дуусаагүй байхад дөнгөж сая баяр наадмаар (2022 оны 07 сарын 10 өдөр) өгсөн шалгалтын дүн тань гарлаа.

Та бүхэн маань хүсэн хүлээсэн дүнгээ доорх зааврын дагуу харна уу.

“Амжилтын оноо” -г харахдаа: Шалгалтын дугаар болон Төрсөн он, сар, өдрийг зай авалгүйгээр (11+8 оронг) энд анхааралтай шивж шалгалтын дүнгээ харна уу.

Шалгалтын “Хувь хүний амжилтын онооны хүснэгт”個人成績表 болон “Сертификат” 08 сарын 15-с тарааж эхэлнэ. Шалгалтын онооны дэлгэрэнгүй тайлбарыг эндээс харна уу.

J.TEST MONGOLIA OFFICE

2022.08.02

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *