2024 оны 05 сарын 12 өдөр хэрэгжсэн 174 дэх удаагийн шалгалтын дүн гарлаа.

174 дэх удаагийн шалгалт өгөгчид маань тэсэн ядан хүлээсэн дүнгээ харах гэж догдолж байгаа бизээ. Шалгалт өгөөд даруй 21 хоног өнгөрчээ.

Шалгалтын дүнг хайж, шалгах зааварыг доорх тайлбараас харна уу:

  1. Дүнг хайхдаа ЭНД ЛИНКЭН ДЭЭР дарж, Шалгалтын дугаар бүхий 11 орон тоог бичиж, залгуулан Төрсөн он, сар, өдөр (11+8) бичээд хайна. Оноо болон Үсгэн үнэлгээ гарсан бол та тэнцсэн гэсэн үг. Ойлгомжгүй зүйлс гарвал 9993-8007 утсаар лавлах болон J.TEST шалгалтын үнэлгээний талаар илүү дэлгэрэнгүйг ЭНДЭЭС харна уу. Шалгалтын дүнг ирсэн даруйд тараах хугацааг дахин мэдэгдэнэ.

2. Шалгалтын дүнгээ ирж авахдаа: В үнэмлэхний хамт ирж аваарай.

3. Бүх оюутнуудад “Амжилтын онооны хүснэгт” ирэх бөгөөд энэхүү дүнгийн хуудас нь маш чухал бөгөөд таны хийсэн бүх хариултыг түлхүүр үгтэй тулгаж өгсөн байдгаараа онцлог давуу талтай байдаг тул та бүхэн заавал ирж аваарай.

J.TEST Mongolia Office

2024.06.04

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *