11 сарын 04 өдрийн 141 дэх удаагийн шалгалтын хариу гарлаа.

энд дарж шалгалтын 11 орон бүхий дугаарыг шивж, төрсөн он сар өдрөө зайгүй угсруулан бичиж хайна уу. Манай шалгалтын төв  салбарын Япон цахим хуудасны оноо хайх хэсэгт засвартай байгаа тул энэ удаагийн шалгалтын хариуг Хятад сайтаар дамжуулан зарласан болно.Тиймээс дээд нүдэнд нь шалгалтын дугаараа шивж, доод нүдэнд нь төрсөн он сар өдрөө хооронд нь зайгүй угсруулан шивж хайна уу. Оноо нь эхэндээ, үнэлгээ ардаа гарахыг анхаарна уу. Шалгалтын хариу бичгээр 12 сарын 05 өдрөөс эхлэн оффис дээр тараагдана. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *