2 сард Цагаан сар тохиож байгаа тул 3 сарын 10 өдрийн 143 дэх удаагийн шалгалтын бүртгэл эрт явагдахыг анхаарна уу.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *