2019 оны 03 сарын 10 өдөр хэрэгжсэн 143 дахь удаагийн шалгалтын түлхүүр үг нийтлэв.

2019 оны 03 сарын 10 өдөр хэрэгжсэн 143 дахь удаагийн шалгалтын түлхүүр үгийг нийтэллээ. Энд дарж түлхүүр үг ба сонсгол шалгалтын бичлэгийг татаж авна уу. Шалгалтын хариу 3 сарын 30 өдөр манай цахим хуудсанд тавигдана. Амжилтын онооны хүснэгт ба сертификат 4 сарын 10 өдрөөс эхлэж тараагдана.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *