147 дахь удаагийн шалгалтын хариу тараагдаж байна.

2019 оны 11 сарын 03 өдөр хэрэгжсэн 147 дахь удаагийн шалгалтын хариу тараагдаж эхэллээ. Тэнцсэн ба тэнцээгүй бүх хүмүүс В үнэмлэх эсвэл иргэний үнэмлэхний хамт ирж шалгалтын хариугаа авна уу. Тараалт хийх хугацаа: 12 сарын 09 өдөр – 12 сарын 13 өдрүүдэд 11-17 цагийн хооронд тараана. 12 сарын 13 өдрөөс хойш ирж авахдаа утсаар мэдэгдэж ирж авна уу. 2017 оны 03 сараас хойшхи 3 жилийн хугацаан дахь сертификат тараагдаж буй тул В үнэмлэхээ авчиран авах боломжтой.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *