2020 он 04 сар 04өдөр(Ням)хэрэгжих байсан 149 дэх удаагийн шалгалт цуцлагдаж, 2020 оны 05 сарын 10 өдөр /Ням гаригт/  150 дахь удаагийн шалгалт хэрэгжинэ.

2020 он 04 сар 04өдөр(Ням)хэрэгжих байсан 149 дэх удаагийн шалгалт цуцлагдаж,

2020 оны 05 сарын 10 өдөр /Ням гаригт/  150 дахь удаагийн шалгалт хэрэгжинэ.

Бүртгэл  онлайнаар 4 сарын 10 хүртэл нээлттэй, биечлэн бүртгэл нь 4 сарын 6-10 өдрүүдэд бүртгэнэ.

Тайлбар: 149 дэх удаагийн шалгалтанд бүртгүүлсэн шалгалт өгөгчид, 150 дахь удаагийн шалгалтанд автоматаар эрх үүсэх тул, 5 сарын 1-8 өдрүүдэд, Шалгалтын В үнэмлэхээ 150 дахь удаагийнх болгон шинэчилж авна уу. Үүнээс эрт хугацаанд Япон руу бичиг баримтанд хавсрах шаардлагатай бол 4 сарын 6-10 өдрүүдэд ирж шинэчлэл хийлгэж болно. Лавлах утас: 99938007

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *