Шалгалтын агуулгыг туршиж үзээрэй.

Манай шалгалт нь 2019 оны 05 сараас эхлэн A-C, D-E, F-G гэсэн гурван түвшинтэй болж шинэчлэгдсэн билээ. Та бүхэн анх удаагаа өгөх гэж байгаа бол өөрийн сонгосон түвшинг энэхүү линкээр орж татаж аван туршиж үзээрэй.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *