2020 оны 05 сарын 10 өдрийн 150 дахь удаагийн шалгалтын дүн гарлаа.

2020 оны 05 сарын 10 өдөр хэрэгжсэн 150 дахь удаагийн шалгалтын дүн гарлаа. Шалгалт өгсөн нийт шалгалт өгөгчдийн “Амжилтын оноо” гарсан тул шалгалтын дугаар болон Төрсөн он, сар, өдрийг зай авалгүйгээр энд шивж нягталж үзнэ үү. Шалгалтын “Хувь хүний амжилтын онооны хүснэгт”個人成績表 болон “Сертификат”-ыг Монголд ирсэний дараа тараах тухай зарлал тавигдана. Шалгалтын онооны дэлгэрэнгүй тайлбарыг эндээс харж болно. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *