2020 оны 05 сарын 10 өдөр хэрэгжсэн 150 дахь удаагийн шалгалтын түлхүүр үг нийтлэгдлээ.

2020 оны 05 сарын 10 өдөр хэрэгжсэн 150 дахь удаагийн шалгалтын түлхүүр үг нийтлэгдлээ. Шалгалт өгөгч та бүхэн өөрийн өгсөн түвшин  A-CD-EF-G дээр дарж түлхүүр үгийг татаж авна уу. Мөн сонсгол шалгалтын бичлэгийг A-C, D-E,  F-G түвшингийн 05 сарын 10 өдрийн сонсгол шалгалтыг татаж аван тулгаж үзэж болно. Шалгалтын дүн  шалгалтын өдрөөс хойш 21 хоногийн дараа онлайнаар зарлагддаг бол энэ удаа COVID-19 улмаас 7 хоног хойшлогдож 06 сарын 12 өдөр тавигдана.Бичгээр ирсэн үед нь зар тавьна. Манай шалгалтыг өгснөөр өөрийн мэдлэгийг улам илүү хөгжүүлж, мэдэх мэдэхгүйгээ шүүн тунгаан үзэх боломжтой байдаг зэрэг маш олон давуу талтай билээ. Та бүхэндээ амжилт хүсье.