2020 оны 09 сарын 13 өдрийн 152 дахь удаагийн шалгалтын дүн гарлаа.

2020 оны 09 сарын 13 өдөр хэрэгжсэн 152 дахь удаагийн шалгалтын дүн гарлаа. Шалгалт өгсөн нийт шалгалт өгөгчдийн “Амжилтын оноо” гарсан тул шалгалтын дугаар болон Төрсөн он, сар, өдрийг зай авалгүйгээр энд шивж нягталж үзнэ үү. Шалгалтын “Хувь хүний амжилтын онооны хүснэгт”個人成績表 болон “Сертификат”-ыг 10 сарын 19 өдрөөс тарааж эхлэнэ. Шалгалтын онооны дэлгэрэнгүй тайлбарыг эндээс харж болно.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *