2020 оны 11 сарын 01 өдөр хэрэгжсэн 153 дахь удаагийн шалгалтын түлхүүр олон нийтэд нээлттэйгээр нийтлэв.

2020 оны 11 сарын 01 өдөр хэрэгжсэн 153 дахь удаагийн шалгалтын түлхүүр үгийг нийтэллээ. Шалгалт өгөгч та бүхэн өөрийн өгсөн түвшин  A-C, D-EF-G дээр дарж түлхүүр үг болон сонсгол шалгалтыг текст хэлбэрээр татаж авч болно. Мөн сонсгол шалгалтын дуу бичлэгийг өөрийн өгсөн  A-CD-E,  F-G түвшин дээр дарж татаж аван тулгаж үзээрэй. Шалгалтын дүн  шалгалтын өдрөөс хойш 21 хоногоос- 1 сарын дараа jtest.mn хуудсанд зарлагдана. Манай шалгалтыг өгснөөр өөрийн мэдлэгийг улам илүү гүнзгийрүүлж, шалгалтаа хэрхэн өгснөө өөрөө шүүн тунгаан үзэх боломжтой байдаг. Шалгалтынхаа зөв хариулт буюу түлхүүр үгээ 2 хоногийн дараа нийтэлдэг цорын ганц шалгалт билээ. Мөн N1-с дээш Бизнесийн Япон хэлийг шалгадаг цор ганц шалгалт юм. Та бүхэндээ амжилт хүсье.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *