159 дэх удаагийн шалгалтын дүн гарлаа.

2021 оны нийт шалгалтууд маань амжилттай хэрэгжиж өндөрлөлөө. 2021 оны сүүлийн шалгалт болох  11 сарын 07 өдөр хэрэгжсэн 159 дахь удаагийн шалгалтын дүн гарлаа. Шалгалт өгсөн нийт шалгалт өгөгчдийн “Амжилтын оноо” гарсан тул шалгалтын дугаар болон Төрсөн он, сар, өдрийг зай авалгүйгээр (11+8 оронг) энд анхааралтай шивж шалгалтын дүнгээ харна уу. Шалгалтын “Хувь хүний амжилтын онооны хүснэгт”個人成績表 болон “Сертификат” 12 сарын 13-с тарааж эхэлнэ. Шалгалтын онооны дэлгэрэнгүй тайлбарыг эндээс харна уу.

J.TEST MONGOLIA OFFICE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *