173 дахь удаагийн 2024 оны 03 сарын 10 өдрийн шалгалтын түлхүүр үгийг зарлалаа.

173 дахь удаагийн шалгалт дууссаны дараа, биедээ авч харьсан асуултын дэвтэртээ өөрийн тэмдэглэж, хэрхэн хариулсанаа, зөв хариулттай тулгаж үзэх бол өгсөн түвшнийхээ түлхүүр үгийг татаж авна уу. Өөртөө сайтар дүн шинжилгээ хийж, дараагийн шалгалт хүртлээ дүрмээ бататгаж авах боломж юм.

Сонсгол шалгалтын хураангуйг өөрийн өгсөн түвшин дээр дарж татаж авна уу. Энэ сарыг дуустал сонсгол шалгалтын линк идэвхтэй байна.

A-C түвшний сонсгол шалгалт

D-E түвшний сонсгол шалгалт

F-G түвшний сонсгол шалгалт

2024.03.13

J.TEST MONGOLIA OFFICE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *