2023 оны 07 сарын 16 өдөр хэрэгжсэн 169 дахь удаагийн шалгалтын дүн гарлаа.

169 дахь удаагийн шалгалт өгөгчид Дүнг хайхдаа ЭНД ЛИНКЭН ДЭЭР дарж, Шалгалтын дугаар бүхий 11 орон тоог бичиж, залгуулан Төрсөн он, сар, өдөр (11+8) бичээд хайна. Оноо болон Үсгэн үнэлгээ гарсан бол та тэнцсэн гэсэн үг. Ойлгомжгүй зүйлс гарвал 9993-8007 утсаар лавлах болон J.TEST шалгалтын үнэлгээний талаар илүү дэлгэрэнгүйг ЭНДЭЭС харна уу. Шалгалтын дүн ирэх , тараах хугацааг FB: J.TEST Mongolia Office болон jtest.mn цахим хуудсанд зар тавьна.

Шалгалтын дүнгээ ирж авахдаа: В үнэмлэхний хамт ирж аваарай.

Мөн шалгалтанд тэнцсэн тэнцээгүй бүх оюутнуудад “Амжилтын онооны хүснэгт” ирэх бөгөөд энэхүү дүнгийн хуудас нь маш чухал бөгөөд таны хийсэн бүх хариултыг түлхүүр үгтэй тулгаж өгсөн байдгаараа онцлог давуу талтай байдаг тул та бүхэн заавал ирж аваарай.

J.TEST Mongolia Office

2023.08.08

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *