J.TEST実用日本語検定・各レベルの2022年度問題集が出版されました。

J.TESTшалгалтын 2022 оны бүх түвшний шалгалтын Асуултын нэгтгэсэн ном хэвлэгдэн гарлаа. ????????????

????Нийт 6 удаагийн шалгалт багтсан.

????J.TEST шалгалтанд бэлтгэж буй шалгалт өгөгчид гарын авлага болгон ашиглах бөгөөд шалгалтын агуулгатай танилцуулах, шалгалтанд тэнцэхэд дөхөм болгох үүднээс худалдаанд гаргалаа.Зөвхөн Интерномын дэлгүүрт худалдаалагдаж байна. ????

J.TEST Mongolia Office

2023.08.08

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *