Category Archives: үндсэн мэдээ

147 дахь удаагийн шалгалтын хариу тараагдаж байна.

2019 оны 11 сарын 03 өдөр хэрэгжсэн 147 дахь удаагийн шалгалтын хариу тараагдаж эхэллээ. Тэнцсэн ба тэнцээгүй бүх хүмүүс В үнэмлэх эсвэл иргэний үнэмлэхний хамт ирж шалгалтын хариугаа авна уу. Тараалт хийх хугацаа: 12 сарын 09 өдөр – 12 сарын 13 өдрүүдэд 11-17 цагийн хооронд тараана. 12 сарын 13 өдрөөс хойш ирж авахдаа утсаар мэдэгдэж […]

2019 оны 11 сарын 03 өдрийн 147 дахь удаагийн шалгалтын дүн гарлаа.

2019 оны 11 сарын 03 өдөр хэрэгжсэн 147 дахь удаагийн шалгалтын дүн гарлаа. Шалгалт өгсөн нийт шалгалт өгөгчдийн “Амжилтын оноо” гарсан тул шалгалтын дугаар болон Төрсөн он, сар, өдрийг зай авалгүйгээр энд шивж нягталж үзнэ үү. Шалгалтын “Хувь хүний амжилтын онооны хүснэгт” болон “Сертификат”-ыг 12 сарын 09 өдөр тарааж эхлэх тул шалгалтын үнэмлэхийн хамт ирж […]

2019 оны 11 сарын 03 өдөр хэрэгжсэн 147 дахь удаагийн шалгалтын түлхүүр үг нийтлэгдлээ.

2019 оны 11 сарын 03 өдөр хэрэгжсэн 147 дахь удаагийн шалгалтын түлхүүр үг нийтлэгдлээ. Шалгалт өгөгч та бүхэн өөрийн өгсөн түвшин  A-C, D-E, F-G дээр дарж түлхүүр үгийг татаж авна уу. Мөн сонсгол шалгалтын бичлэгийг энд дарж өөрийн өгсөн түвшингийн 11 сарын 03 өдрийн сонсгол шалгалтыг татаж аван тулгаж үзэж болно. Шалгалтын дүн 11 сарын 25 өдөр онлайнаар зарлагдаж, Бичгээр 12 сарын 09 […]

146 дахь удаагийн шалгалтын хариу тараагдаж байна.

2019 оны 09 сарын 08 өдөр хэрэгжсэн 146 дахь удаагийн шалгалтын хариу тараагдаж эхэллээ. Тэнцсэн ба тэнцээгүй бүх хүмүүс В үнэмлэх эсвэл иргэний үнэмлэхний хамт ирж шалгалтын хариугаа авна уу. Тараалт хийх хугацаа: 10 сарын 14 өдөр – 10 сарын 18 өдрүүдэд 11-17 цагийн хооронд тараана. 10 сарын 18 өдрөөс хойш ирж авахдаа утсаар мэдэгдэж […]

2019 оны 09 сарын 08 өдрийн 146 дахь удаагийн шалгалтын дүн гарлаа.

2019 оны 09 сарын 08 өдөр хэрэгжсэн 146 дахь удаагийн шалгалтын дүн гарлаа. Шалгалт өгсөн нийт шалгалт өгөгчдийн “Амжилтын оноо” гарсан тул шалгалтын дугаар болон Төрсөн он, сар өдрийг зай авалгүйгээр энд шивж нягталж үзнэ үү. Шалгалтын “Хувь хүний амжилтын онооны хүснэгт” болон “Сертификат”-ыг 10 сарын 08 өдөр тарааж эхлэх тул шалгалтын үнэмлэхийн хамт ирж […]

2019 оны 09сарын 08 өдөр хэрэгжсэн 146 дахь удаагийн шалгалтын түлхүүр үг нийтлэгдлээ.

2019 оны 09 сарын 08 өдөр хэрэгжсэн 146 дахь удаагийн шалгалтын түлхүүр үг нийтлэгдлээ. Шалгалт өгөгч та бүхэн өөрийн өгсөн түвшин  A-C, D-E, F-G дээр дарж түлхүүр үгийг татаж авна уу. Мөн сонсгол шалгалтын бичлэгийг энд дарж өөрийн өгсөн түвшинг татаж аван тулгаж үзэж болно. Шалгалтын дүн 09 сарын 30 өдөр онлайнаар зарлагдаж, Бичгээр 10 сарын 08 […]

2019 оны 07 сарын 14 өдрийн 145 дахь удаагийн шалгалтын дүн гарлаа.

2019 оны 07 сарын 14 өдөр хэрэгжсэн 145 дахь удаагийн шалгалтын дүн гарлаа. Шалгалт өгсөн нийт шалгалт өгөгчдийн “Амжилтын оноо” гарсан тул шалгалтын дугаар болон Төрсөн он, сар өдрийг зай авалгүйгээр энд шивж нягталж үзнэ үү. Шалгалтын “Хувь хүний амжилтын онооны хүснэгт” болон “Сертификат”-ыг 08 сарын 13 өдөр тарааж эхлэх тул шалгалтын үнэмлэхийн хамт ирж […]

2019 оны 07 сарын 14 өдөр хэрэгжсэн 145 дахь удаагийн шалгалтын түлхүүр үг нийтлэгдлээ.

2019 оны 07 сарын 14 өдөр хэрэгжсэн 145 дахь удаагийн шалгалтын түлхүүр үг нийтлэгдлээ. Шалгалт өгөгч та бүхэн өөрийн өгсөн түвшин  A-C, D-E, F-G дээр дарж түлхүүр үгийг татаж авна уу. Мөн сонсгол шалгалтын бичлэгийг энд дарж өөрийн өгсөн түвшинг татаж аван тулгаж үзэж болно. Шалгалтын дүн 08 сарын 05 өдөр онлайнаар зарлагдаж, Бичгээр 08 сарын […]

2019 оны 05 сарын 12 өдрийн 144 дэх удаагийн шалгалтын дүн гарлаа.

2019 оны 05 сарын 12 өдөр хэрэгжсэн 144 дэх удаагийн шалгалтын дүн гарлаа. Шалгалт өгсөн нийт шалгалт өгөгчдийн “Амжилтын оноо” гарсан тул шалгалтын дугаар болон төрсөн он, сар өдрийг энд шивж нягталж үзнэ үү. Шалгалтын “Амжилтын онооны хүснэгт” болон “Сертификат”-ыг 06 сарын 13 өдөр тарааж эхлэх тул шалгалтын үнэмлэхийн хамт ирж авна уу. Тэнцсэн ба […]

2019 оны 05 сарын 12 өдөр хэрэгжсэн 144 дэх удаагийн шалгалтын түлхүүр үг нийтлэгдлээ.

2019 оны 05 сарын 12 өдөр хэрэгжсэн 144 дэх удаагийн шалгалтын түлхүүр үг нийтлэгдлээ. Шалгалт өгөгч та бүхэн өөрийн өгсөн түвшин  A-C, D-E, F-G дээр дарж түлхүүр үгийг татаж авна уу. Мөн сонсгол шалгалтын бичлэгийг энд дарж өөрийн өгсөн түвшинг татаж аван тулгаж үзэж болно. Шалгалтын дүн 06 сарын 03 өдөр онлайнаар зарлагдаж, Бичгээр 06 сарын […]